MESEZENE-MÓDSZER A PALÁSTI OVIBAN

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.” Bruno Bettelheim

 

2019 októberétől ismerkedhetnek a gyerekek a MESEZENE módszerrel a Palásti Óvodában.

Mi is a MESEZENE?

„ A digitális forradalom korszakát élve azt tapasztalhatjuk magunk körül, hogy az okostelefonoktól a tableteken át a számítógép klaviatúrájáig, életünk majd minden szegmensében jelenlevő betűimpulzusok dömpingje zúdul a gyerekre. A kíváncsi, ingerkereső óvodás gyerekek számára ez az ingerözön lehetővé teszi, hogy egy részük már bizonyos betűismerettel kerüljön iskolába.

Megesik, hogy ez az ismeret nem csupán fonémikus, és a gyermek az olvasás képességével lepi meg a környezetét. Teljesen természetes azonban, hogy az óvodát kijáró gyerekek jelentős része még nem tud olvasni. Vannak ugyan, akik néhány betűt ismernek, azokkal esetleg műveleteket is tudnak végezni, de többségüknek a figyelme még nem terelődött a betűk irányába. És vannak olyan gyerekek is, akiket az iskolai pályafutásuk során diszlexiásnak vagy tanulási, olvasási nehézséggel küzdőnek fognak diagnosztizálni. A magyar kutatók a minél hatékonyabb olvasás-elsajátítás érdekében egyértelmű javaslatot tesznek a fonológiai tudatosság, a beszédhangok diszkriminációjának és a szavak felbontásának korai, játékos fejlesztésére (Csépe, 2006). „Ha tehát igaz, hogy a fonológiai tudatosság és az írott nyelv elsajátítása között szoros a kapcsolat (netán okokozati az összefüggés), kézenfekvőnek látszik olyan programok elvégzése, amelyek még az iskoláskor előtt fejlesztik ezeket a területeket” (Lőrik, 2006). A Mesezene módszert tehát - a fenti egyértelmű, határozott és erőteljes szakmai iránymutatásokkal összhangban - olyan programként alkottuk meg, amely az iskolába lépés előtt játékosan fejleszti az óvodáskorú gyermekek fonológiai tudatosságát, a beszédhangok diszkriminációjának és a szavak analizálásának sokrétű feladatát végzi a későbbi olvasás-elsajátítás hatékonyabbá tételének céljából.

 

A módszeralkotó team- Ványi Ágnes, Szűcs Antal Mór és Sándor Krisztina -  a digitális kultúra kihívásait érzékelve a paradigmaváltás kulcsát mégsem a modern és egyre gyorsuló tempóban fejlődő digitális eszközök integrálásában látta. Éppen ellenkezőleg. A kíváncsi, ingerkereső új generációt olyan évezredes, az embert minden korban elkísérő ősi „technikák” alkalmazásával motiváljuk és fejlesztjük, mint amilyen a mese, a zene és a szocioemocionális élmények, vagyis az innovációink nyomán megszületett Mesezene módszer. A mesezene módszer élménypedagógia, melynek alkalmazása során emocionális híd feszül a gyerekek és a hangok világa közé, melyen haladva örömteli játékká, egyfajta flowélménnyé válik az olvasást megalapozó készségek, képességek korai kialakítása, fejlesztése.” (Szűcs, Ványi, 2011)

Elérhetőség

Palásti László Általános Iskola és Óvoda 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. 30/663-4309 palasti.iskola@gmail.com